top of page

Hållbarhetspolicy

Internationella Cityordonnansen AB arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor i alla delar av vår verksamhet, oavsett om det gäller effektivisering av transporter, modernisering av fordonsflottan eller främjande av rättvisa arbetsvillkor och avfallshantering på kontoret. Genom att göra detta strävar vi efter att bidra till en bättre och mer hållbar värld samtidigt som vi skapar mervärde för våra kunder utöver våra tjänster.


Vår ambition är att erbjuda branschledande tjänster till våra kunder i rätt tid och på rätt plats, samtidigt som vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med avancerad ruttplanering, flexibel organisation och samlastningslösningar. Vi har engagerad personal som är medvetna om kvalitet och miljöfrågor och förstår vårt företags biologiska fotavtryck. Vi ställer även höga krav på våra partners och underleverantörer när det kommer till hållbarhet. Vi följer gällande lagstiftning och föreskrifter inom hållbarhetsområdet och strävar ständigt efter att förbättra vår hållbarhetsprestanda inom alla delar av vår verksamhet. Varje år sammanställer vi en miljörapport där vi identifierar viktiga faktorer för hållbarhet i samhället, och utifrån detta fastställer vi ambitiösa hållbarhetsmål som vi strävar hårt för att överträffa.


Internationella Cityordonnansen AB är engagerade i att främja en hållbar framtid och vi strävar efter att vara föregångare inom hållbarhetsområdet. Genom vårt hållbarhetsarbete vill vi inte bara göra affärer, utan också göra skillnad och bidra till en positiv förändring i samhället.

bottom of page