top of page

Alkohol- och drogpolicy

Personal, anställd vid Internationella Cityordonnansen AB, såväl som anlitade underleverantör, skall ha en sådan attityd och värdering till alkohol och droger att de förstår att dessa ej nyttjas i samband med yrkesutövning.


Detta gäller såväl i fordonen som inom företagets lokaler. Personal, kunder, medtrafikanter med flera skall mot denna bakgrund känna säkerhet och trygghet i vårt agerande på vägarna.


Internationella Cityordonnansen AB kräver av alla anställda samt anlitade underleverantörer att de helt avstår från använda av narkotika på såväl arbetstid som fritid. All hantering och konsumtion av narkotika, som inte är föreskriven av läkare, är kriminell och accepteras inte i någon form på arbetsplatsen.


Alla anställda har ett gemensamt ansvar för att verka för en god arbetsmiljö utan alkohol och droger.

bottom of page