top of page

Miljöpolicy

Internationella City Ordonnansen AB är medvetna om att våra nationella och internationella expresstransporter har en betydande påverkan på miljön. Vi ser det som vår skyldighet att aktivt arbeta för att minska denna påverkan och bidra till en hållbar framtid.

För att uppnå detta engagerar vi oss i följande åtgärder:

  1. Samtransporter och optimerad planering: Vi strävar efter att maximera användningen av lastutrymmet och optimera våra transportrutter för att minska antalet körda sträckor och därigenom reducera utsläppen av växthusgaser. Genom att eftersträva samtransporter och effektiv planering kan vi minska miljöbelastningen.

  2. Val av miljövänliga fordon: Vi investerar i och använder miljövänliga fordon som är utrustade med de senaste teknologierna för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen. Vi strävar efter att använda fordon med låga eller inga utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen.

  3. Miljölagstiftning som minimikrav: Vi ser miljölagstiftningen och andra krav som minimikrav för vår verksamhet. Vi följer alla tillämpliga miljölagar och förordningar för att säkerställa att vi uppfyller eller överträffar de fastställda miljöstandarderna.

  4. Kontinuerlig utveckling: Vi strävar efter att hela tiden utveckla vårt företag och våra medarbetare för att vara i framkant inom våra tjänster. Genom att vara innovativa och ständigt söka efter miljövänliga lösningar kan vi minimera vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar transportsektor.

Genom att genomföra dessa åtgärder och genom att engagera våra medarbetare och samarbetspartners i vårt miljöarbete, tar Internationella City Ordonnansen AB ansvar för att minska vår miljöpåverkan. Vi är övertygade om att genom att förebygga miljöpåverkan och aktivt sträva efter hållbarhet kan vi bidra till en bättre miljö för nuvarande och kommande generationer.

bottom of page