top of page

Trafiksäkerhetspolicy

Internationella City Ordonnansen AB skall verka för att vara ett föredöme i trafiken och arbeta för att en hög och långsiktig nivå uppnås inom trafiksäkerhetsområdet. Vi har en nollvision rörande incidenter i trafiken. Detta skall uppnås genom att:

 • följa lagstadgade hastighetsbegränsningar och anpassa körningen efter rådande trafikförhållanden

 • alltid vara opåverkad av alkohol och andra droger i tjänsten

 • alltid använda säkerhetsbältet

 • hålla avstånd i trafiken

 • respektera och följa kör- och vilotidsregler

 • säkerställa att gods lastsäkrats på ett ansvarsfullt sätt

 • minimera telefonanvändandet under färd och alltid använda handsfreeutmstning

 • rutinmässigt göra tillsyn av fordonen och påtala eventuella brister till ansvarig trafikledare

 • visa omdöme och hänsyn till medtrafikanter

 • samtliga verkar för att motverka stress

 • ställa samma krav på våra samarbetspartner som vi ställer på oss själva

 • samtliga medarbetare tar ansvar för säkerheten inom sitt verksamhetsområde och kontinuerligt verka för att förbättra trafiksäkerheten

 • respektera och följa företagets tratiksäkerhetspolicy

bottom of page